Categories

To top
8 Aug

โครงการดีๆ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุห่างไกล ‘อัลไซเมอร์’

IMG_1636

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ภายใต้ “โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยดุง โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จ.เชียงราย  โดยมีนายภาษเดช หงส์รดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี , นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 

IMG_1581

 

และเริ่มต้นกิจกรรมโดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ว่า  “บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยว่า ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการมีส่วนร่วมผลักดันร่วมกับเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ งานด้านทันตกรรม ระบบดูแลเฝ้าระวังผู้สูงอายุ การช่วยเหลือฉุกเฉิน แอปพลิเคชันฝึกสมอง รวมถึงระบบสารสนเทศสุขภาพ (Health Informatics Platform) ผ่านกลไกการดำเนินงานของโปรแกรมเวชนคร และโปรแกรมต่างๆ ของหน่วยงาน โดยมุ่งหวังเพื่อให้ลดความเหลื่อมล้ำ และให้เกิดการบริการอย่างเท่าเทียมสู่ภูมิภาค จึงเกิดเป็นหนึ่งแนวคิดของการดำเนินงาน “โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคอัลไซเมอร์”

 

IMG_1638

 

ซึ่งโดยปกติจะจัดขึ้นเฉพาะส่วนกลาง แต่เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปีนี้ หน่วยงานจึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็น มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวมถึง องค์การเภสัชกรรม ได้นำผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรพรมมิมาแจก เช่นเดียวกับ ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำรับกลีบบัวแดง มา เช่นเดียวกัน ซึ่ง ทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุง และส่งเสริมการทำงานของสมอง โดยการสนับสนุนหลักจากทางทีเซลส์ (TCELS) ในการแจกครั้งนี้ จึงได้มาร่วมกันจัดงานให้กับพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีมหามงคลนี้”

 

IMG_0071

“โดยภายในงาน จะมีการนำเสนอ แอปพลิเคชัน (Application) “MEMO GAMING” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยฝึกสมองด้านความจำ จดจำสิ่งต่างๆ วิเคราะห์รูปทรง จดจำตำแหน่งในภาพ ผ่านตัวการ์ตูนเพิ่มสีสันในสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็นการออกกำลังสมอง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์  สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ Android และ iOS โดยค้นหาคำว่า memo gaming ที่ PlayStore และ AppStore  และความพิเศษครั้งนี้ ยังมีชุดการ์ดฝึกสมองทดลองความจำ (cognitive training cards) ซึ่งประกอบด้วย การ์ดฝึกสมองจำนวน 3 ชุดหลัก ได้แก่ การ์ดจับคู่ภาพเหมือน การ์ดจับคู่ภาพสัมพันธ์ และการ์ดจับคู่ภาพตรงข้าม ที่ได้ร่วมกับทางมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์ ออกแบบมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังสมองในผู้สูงอายุ มาแจกตัวแทนผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย โดยจะช่วยเป็นสื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกัน

 

IMG_1655

 

โดยเฉพาะได้นำไปเปิดตัวที่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดเชียงคาน จังหวัดเชียงรายเป็นที่แรก ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุอีกรูปแบบหนึ่ง หลังจากที่ทีเซลส์ (TCELS) เคยมีส่วนร่วมดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว (Medicopolis) จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่าจุดเด่น คือ มีเครือข่ายของผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ และคาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีดังเช่นที่ผ่านมา” และมีการบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ โดย ศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติรองประธานและเลขานุการ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย และแนะนำแอปพลิเคชั่นบริหารสมองและชุดการ์ดฝึกสมองทดลองความจำ โดยนายประธาน รัชตจำรูญ ผู้จัดการอาวุโสทีเซลส์

โครงการดีๆ แบบนี้ ลูกหลานไม่ควรพลาดนำความรู้ไปปฏิบัติ เพื่อบิดา มารดาและญาติผู้ใหญ่ที่เรารัก อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองเพื่ออนาคตด้วยค่ะ

 

Posh Magazine Thailand
No Comments

Leave a reply