Categories

To top
Title Image

ngern Tag

1 May

COVER MAY 2016 เงิน – อนุภาษ เหลืองสดใส

cover4
เงินอายุ 19 ปี ปัจจุบันเรียนอยู่ที่ คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลงานทั้งซีรี่ส์ ‘เลิฟซิคเดอะซีรีส์ รักวุ่น วัยรุ่นแสบ’ และภาพยนตร์เรื่อง ‘waterboyy...
Continue reading