Categories

To top
Title Image

FromLeBrassustoBangkok Tag

7 May

‘From Le Brassus to Bangkok’ นิทรรศการประวัติศาสตร์เรือนเวลาอันทรงคุณค่าของ ‘โอเดอมาร์ ปิเกต์’

AUDEMARS PIGUET_From_Le_Brassus_to_Bangkok_3D_rendering_Exhibition Visual
ถ้าจะพูดถึงเรือนเวลาที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เราคงนึกถึง โอเดอมาร์  ปิเกต์ (Audemars Piguet) ความหรูหราที่ควรค่าแก่การครอบครอง และเร็วๆ นี้จะมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์เรือนเวลาครั้งยิ่งใหญ่ส่งตรงจากเลอ บราซู...
Continue reading