Categories

To top
Title Image

Fall Winter 2018 Tag

29 Jul

EMPORIO ARMANI Fall-Winter 2018-2019

page
“ผมชอบมองผู้คน แล้วหยิบเอารายละเอียดของสิ่งที่ผมพบเห็นจากผู้คนรอบ ๆ ตัวมาใช้ในการทำงาน นำมาผ่านกระบวนการคิดแล้วสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้น ทุกวันนี้ทุกอย่างล้วนผสมกลมกลืนกันไปหมด กฎเกณฑ์ที่อาจจะเคยมีในอดีตก็สามารถพลิกแพลงไปได้ทั้งนั้น ซึ่งนั่นล่ะคืออิสรภาพที่ผมอยากสำรวจและบันทึกไว้ในคอลเลคชันนี้” จิออร์จิโอ อาร์มานี ช่วงเวลาครึ่งหลังของวัน หรืออาจเป็นตลอดทั้งวัน...
Continue reading