Categories

To top
Title Image

โดฟ Tag

9 Jun

“โดฟ” ร่วมกับโครงการวัตสันโบว์สีเขียว สนับสนุนความเท่าเทียมของผู้หญิงในสังคม

S_8074404961217
เพราะการให้ คือความสวยงามของการอยู่ร่วมกันในสังคม "โดฟ" จึงสานต่อจุดยืนและสนับสนุนความเท่าเทียมของผู้หญิงในสังคม ร่วมกับโครงการวัตสันโบว์สีเขียว มอบเงินบริจาคจำนวน 355,670 บาท ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ฯ     โดฟ ภายใต้ บริษัท ยูนิลีเวอร์...
Continue reading