Categories

To top
Title Image

นิทรรศการ Tag

27 Nov

Chin’s Gallery คว้า ‘เซเบอร์’ ศิลปินชื่อดังจากอเมริกา โชว์ผลงาน 25 ชิ้นครั้งแรกในเอเชีย

page6
Chin’s Gallery แกลเลอรี่ใหม่แนวศิลปะร่วมสมัยจัดงานใหญ่ Solo Exhibition คว้าตัวศิลปินชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาเซเบอร์ (SABER) โชว์ผลงาน 25 ชิ้นครั้งแรกในเอเชีย...
Continue reading