Categories

To top
9 Jun

“โดฟ” ร่วมกับโครงการวัตสันโบว์สีเขียว สนับสนุนความเท่าเทียมของผู้หญิงในสังคม

S_8074404961217

เพราะการให้ คือความสวยงามของการอยู่ร่วมกันในสังคม “โดฟ” จึงสานต่อจุดยืนและสนับสนุนความเท่าเทียมของผู้หญิงในสังคม ร่วมกับโครงการวัตสันโบว์สีเขียว มอบเงินบริจาคจำนวน 355,670 บาท ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์

 DSC_8833DSC_8911

 

โดฟ ภายใต้ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ยังคงสานต่อจุดยืนของแบรนด์ที่จะเคียงข้างผู้หญิงไทย ให้มีความมั่นใจในตัวเอง ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิต และพร้อมที่จะลุกขึ้นเพื่อความเท่าเทียมของผู้หญิงในสังคม โดฟร่วมกับโครงการวัตสันโบว์สีเขียว มอบเงินบริจาคจำนวน  355,670 บาท ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมแจกผลิตภัณฑ์โดฟให้กับผู้หญิงและเด็กๆที่พักอาศัยอยู่ในสมาคม  นำทีมโดย คุณอังศุธร ลาภธนพงศ์พันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด โดยยอดเงินบริจาคดังกล่าวมาจากยอดร่วมสมทบทุนบริจาคเงิน 5 บาท ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์โดฟที่มีสติกเกอร์โบว์สีเขียวแปะอยู่ 1 ชิ้นของผู้บริโภค ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 มีนาคม 2561 ที่ร้านวัตสัน ทุกสาขาทั่วประเทศ ที่ผ่านมา

Posh Magazine Thailand
No Comments

Leave a reply