Categories

To top
Title Image

May 2022

20 May

GUERLAIN WORLD BEE DAY 2022 วันดีๆ บีเดย์ พันธกิจการอนุรักษ์พันธุ์ผึ้ง คืนความยั่งยืนกลับสู่ธรรมชาติ

page
สิ่งดีๆ ที่ เกอร์แลง (Guerlain) ได้ร่วมทำแคมเปญสำคัญระดับนานาชาติเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ผึ้ง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว โดยพันธกิจของเรายังคงเหมือนเดิม นั่นคือการรวบรวมเงินบริจาคจำนวน 1...
Continue reading