Categories

To top
Title Image

September 2020

22 Sep

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ร่วมกับชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กฯ จัดเสวนาให้ความรู้เรื่อง “โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โรคใกล้ตัวที่ถูกมองข้าม”

atopika_2019-265-scaled
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดเสวนาออนไลน์ “World Atopic Dermatitis Day 2020  โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โรคใกล้ตัวที่ถูกมองข้ามของคนไทย”  โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง...
Continue reading