Categories

To top
Title Image

November 2019

8 Nov

SEAC ดึงสตาร์ทอัพจากซิลิคอน แวลลีย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ELSA Speak”

ELSA-Speak7
SEAC (เอสอีเอซี) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน วางเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของคนไทย พร้อมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกช่วงอายุ ร่วมกับ ELSA สตาร์ทอัพ ซีรีส์ A...
Continue reading