Categories

To top
Title Image

August 2019

13 Aug

ปากแห้งต้องอ่าน แล้วไปสอยลิปทรีตเม้นต์ใหม่

lipbalm
เคยมีคนถามว่า ทำไมผู้หญิงต้องพกลิปสติกในกระเป๋ามากกว่า 1 แท่ง ไปดูที่โต๊ะเครื่องแป้งก่อนเถอะจ้ะ แล้วจะรู้ว่า ไม่ได้มีแค่ 2 หรือ 3...
Continue reading