Categories

To top
Title Image

August 2019

8 Aug

โครงการดีๆ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุห่างไกล ‘อัลไซเมอร์’

IMG_1636
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือ...
Continue reading