Categories

To top
Title Image

December 2017

21 Dec

ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN เปิดประสบการณ์ใหม่ภายใต้แนวคิด “Quality and Beyond”

ñ+¦+-¦-a¬+¦8 a-ía¦¬¦++ ñ+¦¬+¦++ ¦+¦-¦¦-aí+- ß+-a½¦a½ +-++--í+ --+½+G-í-
ถ้าให้คุณและครอบครัวนึกถึงร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์ระดับตำนานของคนไทย เชื่อว่าต้องมีชื่อของร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN ตั้งธงไว้ในดวงใจอย่างแน่นอน ซึ่งด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศทางด้านอาหารญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN ภายใต้เซ็น คอร์ปอเรชั่น...
Continue reading