Categories

To top
19 Jul

นิทรรศการ Soil and Stones, Souls and Songs ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

JTAC - Soil and Stones, Souls and Songs (3)

ความงามและความหมายของชีวิต ซุกซ่อนอยู่ในทุกซอกหินและพื้นดิน นิทรรศการที่บอกเล่าการขับเคลื่อนของชีวิตทุกมุมโลก ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน คาดิสต์ และพารา ไซต์ สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  ซอยล์ แอนด์ สโตนส์, โซลส์ แอนด์ ซองส์” (Soil and Stones, Souls and Songs)

 

JTAC - Soil and Stones, Souls and Songs_คุณคอสมิน คอสตินาส ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ (2)

คุณอินทิ เกเรโร่ และ คุณคอสมิน คอสตินาส ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ

นิทรรศการสัญจรสำคัญชุดใหม่ ที่คัดสรรขึ้นบนพื้นฐานของสายสัมพันธ์แห่งความตึงเครียด และเรื่องเล่าที่พบเห็นได้จากความเป็นจริงในปัจจุบัน การผลิตเชิงศิลปะวัฒนธรรม และแนวคิดร่วมสมัยในเขตเอเชียรวมถึงในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งคัดสรรผลงานโดย คุณคอสมิน คอสตินาส และคุณอินทิ เกเรโร่ ด้วยการวางโครงสร้างทางความคิดบนกระบวนการปฏิบัติทางศิลปะ การผลิตงานศิลปะขึ้นใหม่ และกรณีศึกษาต่างๆ ซึ่งคัดสรรโดย ยงวู ลี, ฉวู๋ ฉาง และไซม่อน ซูน และได้ทดลองกับรูปแบบ รวมถึงกระบวนการสร้างงานทั้งอย่างตรงไปตรงมา หรือโดยเชิงสัญลักษณ์ในประเด็นเนื้อหาต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น การเปลี่ยนถ่ายเชิงการเมือง โครงสร้างทางสังคม ความตึงเครียดทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ และการคุกคามสภาพแวดล้อม เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้ สามารถสืบย้อนต้นตอกลับไปยังพลังที่สั่นสะเทือนโลกไปในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งทวีปเอเชียเองก็อยู่ในแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยนิทรรศการสัญจร ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สันในครั้งนี้จะแตกต่างจากการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ   ร่วมสมัยและงานออกแบบ เมืองมะนิลา ฟิลิปปินส์ และพาราไซต์ ฮ่องกง

page1

page2

page5

page6

ซอยล์ แอนด์ สโตนส์, โซลส์ แอนด์ ซองส์” (Soil and Stones, Souls and Songs) จะพูดถึงเรื่องราวของพลังตลาดโลกที่ระเบิดออกมาในภูมิภาคเอเชียได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการผลิต แรงงาน ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม รวมถึงโครงสร้างทางสังคมอย่างกว้างขวางไปทั่วภูมิภาค ความวิตกกังวลของโลกใหม่ และความทะเยอทะยานในการแข่งขันกันในสังคมที่โดนแปลงโฉมใหม่นี้ กำลังใฝ่หาจินตนาการถึงรูปแบบใหม่ๆ ทางการเมือง ถึงความคิดใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างความหมายและแนวทางในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงในการใช้ชีวิตอยู่ในภูมิภาคนี้ ความคิดเหล่านี้ที่ส่วนใหญ่พยายามวางตัวเองลงในตำแหน่งขั้วตรงข้ามในประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นแนวคิดที่นอกคอก กระทั่งไม่อยู่ในมาตรวัดของความเป็นสมัยใหม่แบบตะวันตก บ่อยครั้งที่ความคิดเหล่านี้ถูกพัฒนาไปเป็นงานที่เกิดขึ้นบนฐานของอุดมการณ์ทางความคิดแบบผสมผสานและซับซ้อน อย่างไรก็ดี งานเหล่านี้ ซึ่งในหลายกรณีต่อยอดมาจากการต่อสู้ดิ้นรนกับการต่อต้านอาณานิคม และจากกระบวนการสร้างชาติในยุคหลังอาณานิคม จะเป็นเรื่องราวของการปรับแปลงครั้งล่าสุดต่อการฟื้นคืนชีพของภูมิภาค และต่อสิ่งที่อาจมองได้ว่ากำลังเป็นวิกฤตการณ์ในโลกตะวันตก ในแง่นี้เอง กล่าวได้ว่ามีเส้นโยงใยแนวคิดที่ดูต่างกันสิ้นเชิง ระหว่างลัทธิขงจื๊อใหม่ที่กำลังถูกรื้อฟื้นโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน เข้ากับแนวคิดใหม่ถึงความหมายของการเป็น   ชนพื้นถิ่นในทั่วทุกภูมิภาคที่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคม ตั้งแต่เมลานีเซียไปจนถึงอเมริกา ซึ่งก้าวผ่านสิ่งที่ดูเป็นมากกว่าเพียงแค่การฟื้นคืนของลัทธิชาตินิยมในหลายประเทศทั่วโลก ปรากฏการณ์หลังนี้เอง ที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการตกผลึกในการชำระประเด็นทางประวัติศาสตร์และตำนาน (ทั้งของชุมชนต่างๆ และของโลกเอง) เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงนิเวศน์ ซึ่งได้นำไปสู่ความวิตกกังวลที่โลกกำลังเผชิญ อย่างไรก็ดี ความหวาดกลัวนี้ไม่เพียงเกิดขึ้นในเอเชีย การแสวงหาพื้นที่อันสมบูรณ์ในโลกยิ่งชัดเจนขึ้นจากการสูญเสียความแน่นอน จากความวิตกกังวลในการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ในยุคหลังอาณานิคมและยุคหลังสงครามเย็น และจากความยากลำบากและความโหดร้ายที่บ่อยครั้งมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม

JTAC - Soil and Stones, Souls and Songs_คุณอินทิ เกเรโร่ ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ (1)

page8

page3

นิทรรศการศิลปะจะส่งผ่านความซับซ้อนนี้ออกไปได้อย่างไร รูปแบบ วัตถุ และสาระของงานศิลปะ จะแปลบริบทความวิตกกังวลที่เรากำลังชี้ให้เห็นนี้ได้อย่างไร ขอบเขตของความซับซ้อนอันไม่สิ้นสุดในภูมิภาคของเราจะถูกแปลออกมาอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงความความซับซ้อนในการนิยามวัตถุและภาพของจีนที่เป็นศูนย์กลางของประเด็นต่างๆ เหล่านี้ นิทรรศการนี้พยายามตอบคำถามต่างๆ ผ่านสายสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน และผ่านกรณีศึกษาแยกเดี่ยวต่างๆ ที่เมื่อรวมกันสร้างมุมมองที่หลากหลายต่อเรื่องของเรา นอกจากนี้ นิทรรศการยังให้ความสำคัญกับศัพท์เชิงสุนทรียศาสตร์และการสืบหาความเป็นสมัยใหม่แบบไม่ตะวันตก ว่าถูกสะท้อนออกมาอย่างไรในการอ้างอิงรูปแบบทางศิลปะที่ศิลปินในแต่ละรุ่นจากแต่ละพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เลือกใช้ในกระบวนการสร้างงาน ในขณะที่เรื่องราวจำนวนไม่น้อยสืบย้อนต้นกำเนิดได้ในภูมิภาคเอเชีย นิทรรศการนี้ยังพยายามทำ    ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ ด้วยการสืบค้นต้นตอกลับไปหาเสียงและเงาสะท้อนที่อยู่นอกเหนือฟากฝั่งทวีปออกไป ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล

JTAC - Soil and Stones, Souls and Songs_คุณจุฬญาณนนท์ ศิริผล หนึ่งในศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานในนิทรรศการ (1)

คุณจุฬญาณนนท์ ศิริผล หนึ่งในศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานในนิทรรศการ

page4

page7

นำเสนอผลงานศิลปะโดย:
ตาเร็ค อาตุย / มาเรียน่า กาสติโย่ เดบาล / จิมมี่ เดอแรม / ซุไลมาน เอซา / เอ็ดการ์ เฟร์นันเดซ / เมชัค กาบา / ซิมริน กิล / อิยอน กริกอเรสคู / ตาลอย ฮาวินิ / โหว ซิว-กี / เจมส์ ที. หง / ฮ่องกง ฟาร์ม / ปีเตอร์ เคนเนดี้ & จอห์น ฮิวจ์ / เจน จินไคเซง / คยองแมน คิม / โซยัง คิม / จอง คิม / โอเชียน เหลียง / ลี่ ปินหยวน / หลี่ หราน / โฆเซ่ มาเซดา / ประภาการ์ พัชปุเต / ปรัชญา พิณทอง / เรดซา ปิยาดาสา / โร แจ อึน /  รีตู สัตตาร์ / ชิตะมิจิ โมโตยูกิ /จุฬญาณนนท์ ศิริผล / วอลเตอร์ สเมทาค / สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา / ชึง คอง ตุง / แฮก หยาง / เทรเวอร์ ยัง / โตกุลดูร์ ยอนโดนัมทส์

JTAC - Soil and Stones, Souls and Songs (4)

ภัณฑารักษ์:  คุณคอสมิน คอสตินาส และคุณอินทิ เกเรโร่
สถานที่จัดแสดง: หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน กรุงเทพฯ
วันที่จัดแสดง: 15 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น.

 

ขอเชิญร่วมรับชมนิทรรศการ “ซอยล์ แอนด์ สโตนส์, โซลส์ แอนด์ ซองส์” (Soil and Stones, Souls and Songs) ได้ที่ หอศิลป์  บ้านจิม ทอมป์สัน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. ถึง 20.00 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม)

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแสดงความจำนงสัมภาษณ์ศิลปินและภัณฑารักษ์ กรุณาติดต่อ โทร.02-612-6741

อีเมล์: artcenter@jimthompsonhouse.com

เพจเฟซบุ๊ก The Jim Thompson Art Canter และเว็บไซต์ www.jimthompsonartcenter.org

 

Posh Magazine Thailand
No Comments

Leave a reply